Podziękowanie

W związku z moim zaangażowaniem w organizację Forum Polskiego
przekazuję formułę propagowania psychoanalizy poprzez wyimki audio/wideo
Zarządowi Sinthome a wierząc, że były one interesujące, dziękuję Wszystkim
za odwiedziny. Albert Salamon