Nieświadomość

Fragmenty wykładu Colette Soler
“Nieświadomość - co to jest?”
Centrum Sztuki Współczesnej
Warszawa 12.06.2010