Fallus

Fragment kolejnej części omawiania
seminarium “Etyka” J. Lacana, w której
o sublimacji w sztuce. K. Pawlak.
2010.03.02