Czysty znaczący

Fragment wykładu Krzysztofa Pawlaka
gdzie omawiane jest seminarium J. Lacana “Etyka”.
2010.03.06